Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl
Prawo spółek, przedsiębiorców i inwestorów
Kontrakty i transakcje handlowe
Opinie i analizy prawne
Rozwiązywanie sporów i mediacje
Procesy inwestycyjne i audyt prawny
Restrukturyzacja postępowania upadłościowe
Fuzje i przejęcia
Rynki kapitałowe
Prawo pracy
Obrót nieruchomościami
Prawo Bankowe
Obsługa Startupów
Prawo Autorskie i Własności Intelektualnej
KRS, tworzenie, rejestracja i likwidacja osób prawnych spółek, fundacji, stowarzyszeń