Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

RYNKI KAPITAŁOWE

Zlokalizowana w Warszawie, ale działająca na terenie całej Polski, kancelaria Musioł & Partners oferuje swoją ekspercką pomoc prawną w zakresie rynków kapitałowych. Nasze długoletnie doświadczenie pozwala efektywnie zoptymalizować oraz zabezpieczyć podejmowane przez naszych klientów czynności, ograniczając do minimum ryzyko związane z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym.

Swoją ofertę kierujemy do spółek publicznych, podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej oraz instytucji działających na rynku regulowanym, tj. zakładów ubezpieczeń, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych.

Zajmujemy się projektowaniem umów oraz regulaminów czynności maklerskich. Nasza pomoc i oferowane wsparcie opierają się na kwestiach regulacyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów obrotu finansami. Pełnimy też dolę doradców w zakresie emisji obrotu papierami wartościowymi, transakcji kapitałowych na rynkach regulowanych i pozagiełdowych.

Nasz zespół ekspertów przygotowany jest do negocjacji wszelkiego typu transakcji oraz postępowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.