Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Aktualności

Skuteczne „odłączenie” byłego małżonka z umowy o kredyt hipoteczny

Data publikacji: 11/12/17

Przeprowadzony przez Kancelarię podział majątku byłych małżonków, pozwolił na skuteczne „podzielenie” pomiędzy nimi zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Czytaj więcej

Wygrana Kancelarii w dużym procesie o odszkodowanie (91mln zł)

Data publikacji: 08/12/17

Ponad 90 mln zł odszkodowania domagał się znany biznesmen od naszego Klienta, za to że ten nie kupił udziałów w jego firmie.

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 18 stycznia 2017 r. poparł naszą argumentację i w całości oddalił powództwo biznesmena. W dniu 28 listopada 2017 r.  Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił złożoną od wyroku Sądu Okręgowego apelację biznesmena, tym samym wyrok stał się prawomocny.

Sprawa było szeroko komentowana w mediach, zwłaszcza w prasie lokalnej.

Czytaj więcej

Niedopełnienie obowiązku zwrotu kluczyków do skradzionego auta, nie w każdym przypadku uzasadnia odmowę wypłaty odszkodowania

Data publikacji: 05/12/17

W nocy, z prywatnej posesji, naszemu Klientowi skradziono wartościowy pojazd wraz z oryginalnym kluczykiem, po uprzedniej kradzieży z domu kluczyka. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

Broniąc się przed roszczeniem Klienta, ubezpieczyciel powoływał się na przewidziane umową okoliczności zwalniające ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd, o jakich mowa w OWU. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że po zaistnieniu szkody, Klient nie zwrócił dwóch zadeklarowanych w umowie kompletów kluczyków do pojazdu, a zatem nie zachodzą podstawy do wypłaty odszkodowania.

Czytaj więcej