Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Pro bono

Jako prawnicy profesjonaliści, uważamy że częścią naszej zawodowej odpowiedzialności jest wspieranie osób, inicjatyw i niezależnych instytucji, realizujących cele społecznie użyteczne. Angażujemy się w ich działania na rzecz demokracji, praworządności i społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju wiedzy, kultury i sztuki oraz rozwiązywania problemów humanitarnych.

Amnesty International

Lekarze Bez Granic  (Médecins Sans Frontières)

Polska Akcja Humanitarna

WOŚP

Wikimedia Foundation (Wikipedia)

Stworzyliśmy też Fundację, której celem jest wspieranie artystów i projektów artystycznych‎, zwłaszcza w zakresie sztuki niezależnej, muzyki i sztuki wideo (Fundacja Art and Progress z siedzibą w Warszawie).