Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

OPINIE I ANALIZY PRAWNE

Przygotowujemy opinie, analizy i notatki  prawne, dotyczące interesujących klientów kwestii prawnych, często zawierające nasze rekomendacje co do zgodnych z prawem, bezpiecznych i korzystnych rozwiązań i decyzji.

W szczególności, dotyczyć one mogą stanu prawnego nabywanych nieruchomości, urządzeń, przedsiębiorstw, udziałów lub skutecznych zabezpieczeń wykonania zobowiązań kontraktowych partnerów biznesowych albo zasadności wnoszenia spraw do sądu.

Opinie takie są podstawowym narzędziem minimalizowania ryzyka prawnego prowadzenia działalności gospodarczej i zarządczej i praktycznie każdej poważniejszej transakcji.