Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Prawo pracy

Kancelaria Musioł & Partners  świadczy usługi prawnicze z zakresu prawa pracy, a także w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników na podstawie alternatywnych do umowy o pracę form współpracy. W szczególności, doradzamy podmiotom specjalizującym się w tzw. pośrednictwie pracy (leasing pracowniczy).

Prawnicy Kancelarii doradzają klientom przy tworzeniu, jak również rozwiązywaniu umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menażerskich i umów o dzieło.

Świadczone przez Kancelarię usługi prawnicze obejmują doradztwo oraz przygotowywanie wszelkich dokumentów korporacyjnych dotyczących kwestii zatrudnienia, w tym uchwał organów spółek w sprawie powołania lub odwołania członków zarządów oraz rad nadzorczych.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu sporządzania regulaminów pracy i wynagradzania pracowników – w szczególności przygotowuje  projekty umów opcji, regulaminów oraz  inne dokumenty związane z planami opcji, jak również dokumenty niezbędne do otrzymania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.