Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Prawnicy

Marek Musioł

Radca Prawny
Partner Zarządzający

25 LAT PRAKTYKI PRAWNICZEJ

Radca prawny Marek Musioł  jest partnerem zarządzającym i założycielem Kancelarii Musioł & Partners (1994). W praktyce zawodowej koncentruje się na zagadnieniach prawa gospodarczego i strategicznego doradztwa prawnego dla spółek, przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu trudnych procesów sądowych i w polubownym rozstrzyganiu sporów.

W latach 1991 – 1994 pracował w firmach prawniczych w Stanach Zjednoczonych, w londyńskim biurze globalnej firmy prawniczej Clifford Chance (w departamencie spółek), a także w kancelariach prawniczych w Polsce.

Był arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Mec. Marek Musioł był wielokrotnie wymieniany i rekomendowany w najważniejszych międzynarodowych i polskich rankingach prawników (Legal 500, International Legal Experts, ranking dziennika Rzeczpospolita), w takich specjalnościach, jak: prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, fuzje i przejęcia oraz spory sądowe.

“Marek Musiol is a qualified judge with vast international experience who has worked both in the US and the UK, who advises on a range of corporate and commercial matters, and who delivers professionalism and on-time feedback”– Legal 500, EMEA editions: 2005, 2008, 2010, Legalease, London.

Osiągnięcia:

  • wygranie kilku spraw sądowych z zakresu międzynarodowego i polskiego prawa upadłościowego przeciwko amerykańskiemu bankowi z siedzibą w Nowym Jorku, wiodącemu bankowi powierniczemu na świecie, reprezentowanemu przez globalną firmę prawniczą. Zespół Kancelarii reprezentował w tym sporze francusko – polską grupę spółek, jednego z liderów polskiego przemysłu spożywczego. W toku tych postępowań Sąd Najwyższy potwierdził wypracowaną przez Kancelarię precedensową interpretację przepisów polskiego i europejskiego prawa upadłościowego

  • doradztwo dla największej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i reprezentowanie jej w głośnym sporze z międzynarodowym bankiem w sprawie inwestycji w obligacje Stoczni Szczecińskiej, dokonanych na krótko przed jej upadłością; sprawa, zakończona ugodą, była szeroko opisywana i komentowana w mediach specjalistycznych i przyczyniła się do podniesienia standardów usług finansowych w Polsce

  • reprezentowanie polskich spółek  w sporze sądowym z bankiem o unieważnienie poręczeń, udzielonych jako zabezpieczenie międzynarodowej transakcji emisji papierów dłużnych o wartości 350 milionów euro

  • skuteczne wytoczenie przed polskim sądem procesu o wielomilionowe odszkodowanie przeciwko amerykańskiemu bankowi z siedzibą w Nowym Jorku, wiodącemu bankowi powierniczemu na świecie, sprawa zakończona ugodą

Edukacja i uprawnienia zawodowe:

Mec. Marek Musioł ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Enterprise and Investment Lawyers Course w International Development Law Institute (IDLI) w Rzymie, etatową aplikację sędziowską w Warszawie (egzamin sędziowski). W 1991 roku złożył egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i został wpisany na listę radców prawnych (numer wpisu: WA-3178). Marek Musioł jest również wpisany na listę doradców podatkowych.

Marek mówi biegle po angielsku. Zna też język francuski, hiszpański i rosyjski.

W czasie wolnym jest producentem i wykonawcą muzyki elektronicznej.