Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Obrót nieruchomościami

Prawnicy Kancelarii pomagają klientom w całym procesie inwestycyjnym i budowlanym, zaczynając od przygotowania dokumentacji, poprzez wsparcie prawne przy realizacji, jak i w przypadku powstawania sporów.

Kancelaria uczestniczy w negocjacjach klientów z bankami i innymi podmiotami finansującymi procesy budowlane. Prawnicy Kancelarii doradzają w procesie zawierania umów oraz analizują umowy developerskie i pośrednictwa, m.in. w zakresie klauzul niedozwolonych oraz ochrony konkurencji i konsumenta. Świadczą usługi prawnicze w zakresie sporządzania umów sprzedaży, w tym umów przedwstępnych, umów najmu i dzierżawy. Doradzają oraz prowadzą sprawy związane z odzyskiwaniem nieruchomości zajętych przez osoby trzecie.

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji w sporach dotyczących praw na nieruchomościach oraz przed urzędami gminy, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Klientami Kancelarii w zakresie rynku nieruchomości są developerzy, wspólnoty mieszkaniowe, biura nieruchomości, zarządcy nieruchomości oraz klienci indywidualni.