Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Restrukturyzacja, postępowania upadłościowe

Kancelaria Musioł & Partners  reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz doradza w zakresie dochodzenia wierzytelności. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, co do których ogłoszona została upadłość, w tym upadłość z możliwością zawarcia układu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną właścicielom i organom firm przy wszelkiego rodzaju działaniach naprawczych, przekształceniach, podziałach i łączeniach. Analizy i opinie prawne tworzone przez Kancelarię sporządzane są również w kwestii ustalenia stopnia zaspokojenia wierzyciela w danym postępowaniu.

Prawnicy Kancelarii uczestniczą w negocjacjach przy procedurach układowych i naprawczych, sporządzają wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentują swoich klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe, a także menadżerów upadłych przedsiębiorstw w procesach sądowych z udziałem wierzycieli. Zgłaszają wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz zajmują się reprezentacją wierzycieli w procesach przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą oraz sędzią – komisarzem.

Kancelaria została rekomendowana w praktyce prawa upadłościowego i postępowania naprawczego w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2011 i 2010 zorganizowanym przez Rzeczpospolitą. Mec. Marek Musioł został indywidualnie rekomendowany w praktyce prawa upadłościowego i postępowania naprawczego.

Jednym z największych sukcesów Kancelarii było wygranie 6 precedensowych spraw z zakresu transgranicznego prawa upadłościowego przeciwko jednemu z największych banków na świecie, w oparciu o europejskie rozporządzenie Rady (WE) NR 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wygrana było szeroko komentowana w mediach branżowych.