Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Prawo Autorskie i Własności Intelektualnej

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu kwestii prawnych z dziedziny praw autorskich majątkowych i osobistych, znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych. Doradzają oraz przygotowują odpowiednie dokumenty, związane z przenoszeniem i oddawaniem do korzystania majątkowych praw autorskich (licencje). Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów w procesach o naruszenie praw autorskich przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria doradza, sporządza odpowiednie dokumenty, jak również przeprowadza czynności w sprawie rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych i użytkowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi technologiami oraz kwestią uregulowań dotyczących programów komputerowych, ich licencjonowaniem i projektami outsourcingowymi. Rozwiązuje kwestie sporne dotyczące domen internetowych oraz doradza klientom w sprawach o ochronę praw autorskich w dziedzinie elektronicznej eksploatacji dzieł, w tym także naruszeń praw w Internecie i e-commerce.

Kancelaria świadczy usługi prawnicze obejmujące swym zakresem prawo prasowe i związane z nim naruszenia dóbr osobistych i majątkowych.