Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Zespół

Paweł Dmowski

Aplikant radcowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz handlowym. Zajmuje się obsługą spółek kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń, zagadnieniami przekształceń własnościowymi podmiotów gospodarczych i obrotem nieruchomościami. Prowadzi sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności doradza zarządom spółek, będących w upadłości w ich relacjach z tymczasowymi nadzorcami sądowymi, syndykami oraz sądami. Reprezentuje klientów w sądach.

Zajmuje się również prawem ochrony zabytków oraz prawnymi aspektami poszukiwania zaginionych rzeczy i tzw. “skarbów” oraz prawami ich znalazców. Jest autorem publikacji w tym zakresie.

Edukacja i uprawnienia zawodowe:

Paweł Dmowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2013 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Zarządzania Projektami (2014 r.).

Jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Zna język angielski.