Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Łączenie, przejęcia, likwidacje spółek

Od powstania Kancelarii w roku 1994 przeprowadziliśmy wiele transakcji łączenia (fuzji) i przejęć spółek krajowych i zagranicznych, także spoza UE. Prowadzimy też procesy likwidacji spółek.

Doświadczenie zespołu Kancelarii obejmuje wszelkie typy łączenia podmiotów, operacje nabywania i zbywania udziałów, akcji i innych tytułów uczestnictwa, a także transakcji nabywania i zbywania zespołu aktywów, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. W procesach tych doradzamy, prowadzimy negocjacje, reprezentujemy klientów.

Kancelaria przeprowadza audyty prawne przekształcanych lub przejmowanych podmiotów (due diligence), która pozwala określić słabe i silne strony przedsiębiorstwa oraz wskazać potencjalne ryzyka, mogące zaistnieć przy przejęciu lub zakupie podmiotu.

Jedna z transakcji nabycia przedsiębiorstw z branży budowlanej przez międzynarodowy koncern, w której doradzaliśmy, została wyróżniona przez Finance Monthly Magazine nagrodą Deal Maker of the Year Award.