Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

Fuzje i przejęcia

W ciągu ponad 20 letniej działalności prawniczej, przeprowadziliśmy wiele transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, także spoza Unii Europejskiej. Prawnicy Kancelarii zajmują się doradztwem oraz reprezentacją klientów w transakcjach sprzedaży i nabywania przedsiębiorstw, łączenia i podziałów spółek oraz ich przejęcia.

Doświadczenie zespołu Kancelarii obejmuje wszelkie typy łączenia podmiotów, operacje nabywania i zbywania udziałów, akcji i innych tytułów uczestnictwa, a także operacji nabywania i zbywania zespołu aktywów, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Kancelaria przeprowadza audyt prawny przekształcanych lub przejmowanych podmiotów na podstawie gruntownej analizy typu due diligence, która pozwala określić słabe i silne strony przedsiębiorstwa oraz wskazać potencjalne ryzyka, mogące zaistnieć przy przejęciu lub zakupie podmiotu.

Jedna z transakcji, którą skutecznie przeprowadzaliśmy (M&A) została wyróżniona przez Finance Monthly Magazine i nagrodzona nagrodą Deal Maker of the Year Awards.