Warszawa
+ 48 22 6373038
office@mmlegal.pl

News

Michał Chałupka’s Article in “Informator Prawno-Podatkowy”

Date of publication: Monday October 11th, 2010

Michał Chałupka’s article in “INFORmator Prawno-podatkowy”.


Article “Can a Member of a Capital Partnership Avoid Responsibility for a Loss?”

This article is available in Polish language version only.

Artykuł “Czy członek zarządu spółki kapitałowej może uniknąć odpowiedzialności za szkodę”. (142.8 KiB)