Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla klienta indywidualnego, zapewniając wsparcie w trudnych i ważnych dla niego sprawach, z zachowaniem najwyższych standardów staranności, poufności i rzetelności w rozliczeniach.

W szczególności, wspieramy klientów w następujących zakresach:

Nieruchomości

 • doradzamy przy sprzedaży, nabywaniu, zamianie nieruchomości (lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów)
 • dochodzimy roszczeń z tytułu rękojmi i wad nieruchomości
 • analizujemy stan prawny nieruchomości
 • negocjujemy, sporządzamy, opiniujemy umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, przedwstępne, deweloperskie itp.
 • reprezentujemy w postępowaniach wieczystoksięgowych
 • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych, związanych z procesem budowlanym
 • reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości
 • doradzamy w transakcjach najmu, dzierżawy i innych

Banki:

 • reprezentujemy w relacjach i sporach z bankami
 • analizujemy umowy kredytowe i prowadzimy negocjacje z bankami, zarówno przed zawarciem umów, jak i w trakcie ich wykonywania
 • dochodzimy od banków roszczeń w sytuacji utraty środków spowodowanych oszustwami lub przestępstwami (np. tzw. skimmingiem kart bankowych)
 • pomagamy tzw. „frankowiczom”

Prawo autorskie i prawa własności intelektualnej

 • reprezentujemy w postępowaniach w sprawach o naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy licencyjne i inne dotyczące praw autorskich
 • reprezentujemy przed Urzędem Patentowym

Prawo rodzinne i spadkowe

 • prowadzimy sprawy o rozwód, separację, ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa, o unieważnienie małżeństwa, w tym w sprawach o podział majątku małżeńskiego
 • doradzamy przy wyborze rozwiązań prawnych  w zakresie rozporządzeń na wypadek śmierci  (testament)
 • prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Ubezpieczenia

 • reprezentujemy klientów w relacjach z firmami ubezpieczeniowymi
 • dochodzimy należności z tytułu ubezpieczeń i innych  szkód majątkowych (np. przy kradzieży pojazdu)

Prawo pracy

 • sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, zlecenia, dzieło
 • doradzamy w negocjacjach i reprezentujemy w sporach z pracodawcą
 • reprezentujemy pracowników przed sądami pracy (np. w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, mobbingu i in.)

Dochodzenie należności

 • reprezentujemy wierzycieli wobec dłużników
 • wysyłamy wezwania do zapłaty
 • reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach sądowym o zapłatę  należności i w postępowaniu egzekucyjnym
 • składamy wnioski o ogłoszenie upadłości
 • podejmujemy czynności, zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika

Prawo karne;

 • prowadzimy obrony w sprawach karnych
 • reprezentujemy w procesie karnym osoby i podmioty pokrzywdzone przestępstwem, w tym występujemy w charakterze oskarżyciela posiłkowego