Warszawa
22 6373038
office@mmlegal.pl

OBSŁUGA PRAWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Zajmujemy się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej dla klienta indywidualnego, zapewniając wsparcie w trudnych i ważnych dla niego sprawach, z zachowaniem najwyższych standardów, poufności, a także przy zachowaniu przejrzystych, przewidywalnych i indywidualnych zasad rozliczania.

W szczególności pomożemy Tobie w poniższym zakresie:

nieruchomości

 • doradzamy przy sprzedaży i nabywania nieruchomości
 • dochodzimy roszczeń z tytułu rękojmi i wad w lokalu
 • analizujemy stan prawny nieruchomości
 • sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, przedwstępnych, deweloperskich
 • reprezentujemy w postępowaniach wieczystoksięgowych
 • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem budowlanym
 • reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości

prawo bankowe:

 • analizujemy umowy kredytowe i prowadzimy negocjacje z bankami przed zawarciem umowy
 • pomagamy w relacjach z bankami
 • reprezentujemy w sporach z bankami
 • pomagamy tzw. frankowiczom w dochodzeniu swoich praw

prawo autorskie

 • reprezentujemy w postępowaniach w sprawach o naruszenie osobistych i majątkowych praw autorskich
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy licencyjne i inne dotyczące praw autorskich
 • reprezentujemy przed Urzędem Patentowym

prawo rodzinne i spadkowe

 • prowadzimy sprawy o rozwód, separację, ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa, o unieważnienie małżeństwa oraz doradzamy także w sprawach o podział majątku
 • doradzamy przy wyborze optymalnych rozwiązań prawnych, które zagwarantują pełną realizację ich woli Klienta, w zakresie rozporządzeń na wypadek śmierci
 • prowadzimy sprawy o dział spadku, prawo do zachowku, wydziedziczenie, jak również uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie

 • dochodzimy należności od ubezpieczycieli z tytułu szkód komunikacyjnych z OC sprawcy, a także szkód majątkowych (np. kradzież pojazdu) z tytułu umowy AC
 • dochodzimy wszelkich innych należności z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia

prawo pracy

 • doradzamy w negocjacjach i reprezentujemy w sporach z pracodawcą
 • reprezentujemy pracowników przed sądem pracy i Państwową Inspekcją Pracy

dochodzenie należności

 • wysyłamy wezwania do zapłaty
 • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności
 • składamy wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami

ochrona dłużnika:

 • dbamy o przestrzeganie wszelkich praw dłużnika w toczących się postępowaniach sądowych i egzekucyjnych